سگ ژرمن

۰۴خرداد
جفتگیری سگ ژرمن شپرد آموزش برای مزرعه داران

جفتگیری سگ ژرمن شپرد آموزش برای مزرعه داران

فیلم جفتگیری سگ ژرمن شپرد | این کلیپ جفت گیری سگ ژرمن شمرد برای آموزش مزرعه داران تهیه شده / فیلم جفت گیری حیوانات در ایران۱۶

۱۵اسفند
فیلم سگ ژرمن بهترین سگ نگهبان و خانواده

فیلم سگ ژرمن بهترین سگ نگهبان و خانواده

فیلم ژرمن بهترین سگ نگهبان و خانواده German dog movie سگ ژرمن, سگ نگهبان ,سگ و کلیپ حمله حیوانات وحشی و شکار حیوانات و فیلم جنگ حیوانات وحشی در حیات وحش را در ویدناک ببینید.

۲۷بهمن
سگ ژرمن نگهبان

سگ ژرمن نگهبان

فیلم سگ ژرمن نگهبان German guard dog و کلیپ حمله حیوانات وحش و شکار حیوانات و مستند خفن حیات وحش را در ویدناک ببینید.

۰۱شهریور
آموزش جفت گیری سگ ژرمن شپرد

آموزش جفت گیری سگ ژرمن شپرد

آموزش جفت گیری سگ ژرمن شپرد

۱۱دی
بهترین سگ های گله نژاد ژرمن شپرد

بهترین سگ های گله نژاد ژرمن شپرد

بهترین سگ های گله نژاد ژرمن شپرد