سگ گردانی

۱۷دی
شغل سگی در تهران با دستمزد نجومی ! + عکس

شغل سگی در تهران با دستمزد نجومی ! + عکس

حیوان گردی شغل جدیدی است که این روزها در تهران پیدا شده است که صاحبان این حیوانات حاضرند ساعتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای گشتن حیواناتشان هزینه کنند. پدیده سگ گردانی اخیراً در بسیاری از نقاط کشور مد شده است که این موضوع نشأت گرفته از بیکاری و نبود شغل نیست، بلکه می توان […]