گوریل

۲۲تیر
حمله وحشتناک عقاب به گوریل در مستند جذاب حیوانات | کلیپ راز بقا

حمله وحشتناک عقاب به گوریل در مستند جذاب حیوانات | کلیپ راز بقا

حمله وحشتناک عقاب به گوریل در مستند جذاب حیوانات | کلیپ راز بقا  

۰۴خرداد
نبرد گوریل و خرس | گریزلی در مقابل گوریلا: چه کسی برنده خواهد شد؟

نبرد گوریل و خرس | گریزلی در مقابل گوریلا: چه کسی برنده خواهد شد؟

نبرد گوریل و خرس | گریزلی در مقابل گوریلا: چه کسی برنده خواهد شد؟

۰۴آذر
جنگ خشن پلنگ و گوریل، جنگ حیوانات، راز بقا، حیات وحش 2023

جنگ خشن پلنگ و گوریل، جنگ حیوانات، راز بقا، حیات وحش 2023

جنگ خشن پلنگ و گوریل، جنگ حیوانات، راز بقا، حیات وحش 2023

۲۵اسفند
حمله حیوانات وحشی – ربودن بچه شیر توسط گوریل – راز بقا حیوانات

حمله حیوانات وحشی – ربودن بچه شیر توسط گوریل – راز بقا حیوانات

حمله حیوانات وحشی – ربودن بچه شیر توسط گوریل – راز بقا حیوانات  حمله حیوانات وحشی, گوریل , شیر

۲۴اسفند

گوریل در مقابل سگ وحشی – شگفت انگیزترین حمله حیوانات

گوریل در مقابل سگ وحشی – شگفت انگیزترین حمله حیوانات

۱۴آبان
زایمان طبیعی گوریل _خیلی شبیه انسانِ _الله اکبر

زایمان طبیعی گوریل _خیلی شبیه انسانِ _الله اکبر

زایمان طبیعی گوریل – خیلی شبیه انسانِ (الله اکبر) زایمان گوریل جفت گیری گوریل

۳۰شهریور
جفت گیری گوریل و نمایش قدرت گوریل پشت نقره‌ای نر برای جذب جفت

جفت گیری گوریل و نمایش قدرت گوریل پشت نقره‌ای نر برای جذب جفت

جفت گیری گوریل و نمایش قدرت گوریل پشت نقره‌ای نر برای جذب جفت | فیلم جفت گیری حیوانات, حیات وحش, گوریل, گوریل پشت نقره ای

۲۶دی
فیلم جفتگیري گوریل وحشی در باغ وحش

فیلم جفتگیري گوریل وحشی در باغ وحش

فیلم جفتگیري گوریل در باغ وحش برای تولیدمثل و تکثیر جمعیت گوریلها   کلیپ جفتگیری گوریل وحشی در باغ وحش برای اولین بار در ایران16   فیلم جفت گیري گوریل در باغ وحشی در روسیه        

۲۶دی
فیلم جفت گیری گوریل ها در حیات وحش

فیلم جفت گیری گوریل ها در حیات وحش

 فیلم جفت گیری گوریل ها برای تولیدمثل و تکثی گوریلها  کلیپ جفت گیری گوریل ها در حیات وحش برای اولین بار در ایران16  فیلم آمادگی گوریل نقره ای برای جفت گیری