ایران16 / عکس بازیگران / چهره خندان بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور

چهره خندان بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور

بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور در سینما آزادی شب گذشته اکران فیلم سیانور با حضور بهنوش طباطبایی در سینما …

بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور در سینما آزادی

شب گذشته اکران فیلم سیانور با حضور بهنوش طباطبایی در سینما آزادی برگزار شد.

عکس های اختصاصی سیمرغ از بهنوش طباطبایی را در ادامه مشاهده می کنید.

 

بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور

بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور

 

بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور در سینما آزادی

بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور در سینما آزادی

 

چهره خندان بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور

چهره خندان بهنوش طباطبایی در اکران فیلم سیانور

 

چهره بهنوش طباطبایی در سینما آزادی

چهره بهنوش طباطبایی در سینما آزادی

سیمرغ

مهره مار

جشن تولد ریحانه پارسا بدحجاب بغل بازیگر مرد/ عکس