ایران16 / اخبار / حوادث / تجاوز به دختر روستایی به خاطر چیدن میوه از درخت همسایه!
تجاوز به دختر

تجاوز به دختر روستایی به خاطر چیدن میوه از درخت همسایه!

چیدن میوه سرنوشت روستایی را تباه کرد.

به گزارش ۱۶ به نقل از رکنا، جوانی 23 به اتهام  Rape به دختری 8 دستگیر شد.

قربانی زمانی که به همراه برادر کوچکترش به روستای اکبرپور آمده بود حین چیدن یک میوه از درخت متهم، دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

مرد  Rapist زمانی که متوجه گریه های برادر کوچکتر شد در مقابل چشمان او خواهرش را مورد تجاوز قرار داد.

خانواده قربانی زمانی که متوجه شدند برادر کوچکتر به تنهایی و با گریه به خانه بازگشت با پرس و جو از او متوجه شدند فردی ناشناس دختربچه را مورد اذیت و آزار قرار داده است.

وقتی خانواده قربانی به محلی که پسر کوچکتر به آن ها نشان داده بود رفتند با جسم بیهوش و خونین دختر خردسال در حالی که بین سنگ هایی بزرگ روی زمین افتاده بود مواجه شدند.

پس از انتقال قربانی به بیمارستان پزشکان تجاوز به او را تایید کردند و از طریق آزمایشات دی ان ای اثرات مردانه هویت مرد هوسباز را شناسایی و با گزارش به پلیس Policeموجب او شدند.

داغ خفن :   مرد 50 ساله هنگام خوابگردی دختر 15 ساله را باردار کرد

متهم بدون قرار وثیقه به زندان Prison رفت تا جلسه دادگاهش به زودی برگزار شود.

زنان بدکاره

وقتی پری به خانه برگشت مجید را با زنان بدکاره در وضعیت بدی دید و …