ایران16 / اخبار / حوادث / تجاوز به زن کارمند داخل سرویس بهداشتی

تجاوز به زن کارمند داخل سرویس بهداشتی

به کارمند داخل سرویس بهداشتی

مردی هوس باز که قصد داشت تا زنی را در محل سرویس بهداشتی مورد تجاوز قرار دهد با مقاومت زن روبرو شد و از محل گریخت.  نقابداری که به قصد شکنجه و آزار وارد یکی از هتل های شهر اوماها، امریکا شده بود، توسط بازداشت شد.اوماها از بازداشت “زکریا پرسن”، 29 در ارتباط با حمله به هتلی در غرب اوماها خبر داد.

تجاوز به زن کارمند داخل سرویس بهداشتی

پرسن که با نقابی روی وارد این هتل شد به زور کارمند زن را در سرویس بهداشتی شکنجه کرد و هنگامی که قربانی موفق شد کلاه را از روی سر مهاجم بردارد، وی از محل بسرعت متواری شد، اما دقایقی بعد بار دیگر برای بردن کلاهش وارد هتل شد و به محض برداشتن ماسکش صحنه را بسرعت ترک کرد.

تجاوز به زن کارمند داخل سرویس بهداشتی

متهم ساعت کم ترددی را برای پیاده سازی هدف شومش انتخاب کرده بود و از همین امر سواستفاده کرد. با تماس قربانی با اداره پلیس مبنی بر ضرب و شتم و آزار جنسی از سوی مرد جوانی، افسران پلیس به محل اعزام شدند. با تحقیق و بررسی پلیس فرد مهاجم دستگیر شد و تحت بازجویی قرار دارد

داغ خفن :   تجاوز بی رحمانه و بیشرمانه جوان 18 ساله به پیرزن 91 ساله
صدام ایرانی اعدام شد

صدام ایرانی اعدام شد + جزئیات و عکس