ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / حضور یک زن در صف اول نماز جمعه تهران!

حضور یک زن در صف اول نماز جمعه تهران!

این زن چگونه توانسته بود به قسمت آقایان آنهم روبروی جایگاه راه یابد و میان آنها بنشیند؟

چگونه یک زن به صفوف اول نمازجمعه تهران راه پیدا کرد؟

حضور یک زن در صف اول نماز جمعه تهران

جمهوری اسلامی نوشت:حضور یک زن در صفوف اول نماز جمعه دیروز تهران موجب تعجب نمازگزاران شد. وی با فریادهای مکرر خطاب به امام جمعه در شروع خطبه‌ها مطالبی می‌گفت که اگرچه معلوم نبود چه می‌خواهد ولی پرسش مردم این بود که با توجه به تهدیدهای اخیر گروههای تروریستی این زن چگونه توانسته بود به قسمت آقایان آنهم روبروی جایگاه راه یابد و میان آنها بنشیند؟ همچنین شعارهای انحرافی همان جماعت قلیل همیشگی با اعتراض مردم روبرو شد.

 

منبع: تسنیم

داغ خفن :   لحظه غم انگیز بلعیده شدن یک زن توسط مار بزرگ
کوروش+خواستگار+قلابی+دختران+تهرانی

هشدار پلیس به دخترهای جوان تهران