ملیکا زارعی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: بعضی چیزها در جهان؛ خیلـی مهم تر از دارایی هستند ‎یکی از آنها؛ ‎توانایی خوش بودن ‎با چیزهای ساده است..

عکس پُر انرژی خاله شادونه