ایران16 / اخبار / اخبار ورزشی / درگذشت فوتبالیست جوان به علت گاز گرفتگی
نفت تهران ,درگذشت بازیکن جوان ,گاز گرفتگی ,امیرحسین مرادی ,امیر حسین صالحی
نفت تهران ,درگذشت بازیکن جوان ,گاز گرفتگی ,امیرحسین مرادی ,امیر حسین صالحی

درگذشت فوتبالیست جوان به علت گاز گرفتگی

کاپیتان تیم فوتبال امیدهای به دلیل گازگرفتگی در بیمارستان بستری است و این در حالی است که مسئولان این باشگاه پیگیر وضعیت این بازیکن جوان هستند.

مرادی دو شب قبل به همراه امیرحسین صالحی بازیکن جوان تیم صنعت سپاهان تهران و یک فوتبالیست جوان دیگر در منزل آنها شب را به صبح رساندند اما به دلیل گازگرفتگی صالحی و بازیکن جوان دیگر فوت کردند و مرادی به بیمارستان رسانده شده است.

منبع: فارس