ایران16 / عکس بازیگران / عواقب کشف حجاب 2 بازیگر زن سینما

عواقب کشف حجاب 2 بازیگر زن سینما

باشگاه خبرنگاران جوان: حسین نوش آبادی سخنگوی ارشاد درباره عواقب کشف دو توضیح داد.

چکامه چمن ماه
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کشف حجاب برخی از زن گفت: این گونه رفتارها که نشانه خلا شخصیت و کمبود عاطفی است در واقع انتشار های بدون حجاب خودشان را در فضای مجازی برای مردم کار ضد فرهنگیو اخلاقی است و غیرقابل توجیه است. ما انتظار نداریم هنرمندانی که از کنار از همین مردم معروف شدند و جایگاهی پیدا می کنند حالا بخواهند به باورها و اعتقادات همین مردم بی توجه باشند.

وی ادامه داد: این رفتارها نشان کمبودها و خلا روحی عاطفی است و به نظر می رسد اگر این رفتار عامدانه و آگاهانه باشد طبق ضوابط و مقررات که ما اعلام کردیم این افراد دیگر نمی توانند به طور رسمی فعالیت کنند ما دیگر آنها را به عنوان هنرمند تلقی نمی کنیم.

وی افزود: این کار باید توسط این افراد توجیه شود و بلافاصله عکس ها را بردارند و کارشان را جبران کنند و طبق مقررات با آنها برخورد می کنیم. البته این رفتارها در شان یک هنرمند نیست. هنرمندی که این کار را انجام می دهد اول به خودش ضرر می رساند. ما به پیشنهاد می کنیم عکس های شخصی خودشان را در فضای مجازی منتشر نکنند.

داغ خفن :   عکسهای لورفته دیده نشده بازیگران و هنرمندان ایرانی (96)

نوش آبادی تصریح کرد: اگر امری در این کار باشد طبق ضوابطی که قبلا به آنها اعلام شده با آنها برخورد می کنیم. برخی از هنرمندان مدیر برنامه هایشان صفحه های مجازی را هدایت می کند. اگر محرز شود که خودش را این کار را کرده با او برخورد می کنیم اما اگر مدیر برنامه هایش این عکس را گذاشته باشد سریع تر باید جلوی کار را بگیرد. به هرحال برای برنامه های بعدی این محدویت ایجاد می کنیم و دیگر نمی توانند کارهای هنریشان را به راحتی عرضه کنند.

وی در پایان گفت: به هنرمندان کشورمان که اکثر آنها انسان های معتقدی هستند پیشنهاد می کنم اجازه ندهند در اثر یک رفتار نامتعارف، اعتبار آنها به این سرعت لکه دار شود و زیر سوال رود.

الناز حبیبی باحجاب

الناز حبیبی پس از 3 سال با مقنعه و روسری در تلویزیون ! + عکس