ایران16 / اخبار / حوادث / لباس خجالت آور وکیل زن دلیل اخراجش شد + عکس

لباس خجالت آور وکیل زن دلیل اخراجش شد + عکس

 لباس خجالت آور وکیل زن دلیل اخراجش شد + عکس

 انجمن قضات و مدعی العموم ترکیه یک قاضی در شهر استانبول را موقّت از کار برکنار کردند. این قاضی در یک جلسه قضایی از کوتاه بودن دامن خانم وکیل انتقاد کرده بود.

لباس خجالت آور وکیل زن

مهره مار
ماهی با ظاهر دایناسورها در نروژ + عکس

ماهی با ظاهر دایناسورها در نروژ + عکس