ایران16 / عکس بازیگران / مریم معصومی بازیگر 30 ساله قبل و بعد از آرایش

مریم معصومی بازیگر 30 ساله قبل و بعد از آرایش

30 ساله هایی از خودش قبل و بعد از آرایش را منتشر کرده است.

عکس های مریم معصومی

کشورمان عکس های جدیدی از خودش را منتشر کرد.

این بازیگر 30 ساله در این عکس ها با چهره ای بدون آرایش و با آرایش دیده می شود.

مریم معصومی قبل آرایش

مریم معصومی قبل آرایش

مریم معصومی بعد از آرایش

مریم معصومی بعد از آرایش

منبع: صفحه شخصی مریم معصومی

داغ خفن :   اخبار داغ بازیگران خارجی مشهور جهان 2017
عکس های جدید ستاره ها و بازیگران ایرانی در زمستان 97

عکس جدید ستاره ها و بازیگران ایرانی در زمستان 97