خفن و دیدنی از و در حال بازی فوتبالدستی

انگاری مدت ها از دیدار قبلی این دو بازیگر مشهور گذشته بوده

مهران مدیری و بهرام رادان در حال بازی + عکس

و حسابی خوشحال بودن از دیدار تازه و این عکس یادگاری رو گرفتن

مدیری و بهرام رادان مشغول بازی + عکس