ایران16 / اخبار / حوادث / پدرم که می رفت، مردان محله به خانه مان می آمدند و مادرم مرا در یک اتاق زندانی می کرد!
رابطه پنهانی

پدرم که می رفت، مردان محله به خانه مان می آمدند و مادرم مرا در یک اتاق زندانی می کرد!

8 ساله که شاهد مادرش با مردان محل بود با افشاگری این راز در دادگاه اتهام مادرش را در به پدرش سنگین تر کرد.

این پرونده از بهمن سال گذشته و با طرح شکایت مرد جوانی که ادعا داشت همسرش با مردان غریبه پنهانی دارد در دستور کار دادگاه و پلیس Policeقرار گرفت. از آنجا که متهم در اظهاراتش منکر اتهامش شده بود، قاضی Judge اصغرزاده-رئیس شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران – دستور تحقیقات تخصصی دراین باره را صادر کرد.
سرانجام درجلسه دیروز، دختر 8 ساله متهم که به دادگاه فراخوانده شده بود به قضات گفت: «چند وقتی بود که با رفتن پدرم ازخانه، شاهد حضور مردان غریبه از میوه فروش محله گرفته تا افراد غریبه دیگر بودم. وقتی آنها به خانه می‌آمدند مادرم مرا در اتاق دیگری زندانی Prisoner می‌کرد. حتی مادرم از ترس اینکه من به پدرم حرفی نزنم دستم را با قاشق داغ کرد و گفت اگرحرفی بزنم مرا می‌کشد.» و…
پس از اظهارات دخترک، دو مرد دیگر که قبلاً توسط وی شناسایی و دستگیر شده بودند پای میز محاکمه ایستادند که به‌طورغیابی محاکمه شدند.
بنا به این گزارش، پس از پایان جلسه غیرعلنی، قضات وارد شور شدند تا درباره سرنوشت سه متهم تصمیم بگیرند.

داغ خفن :   مرگ مرد هنگام همخوابی با زن فاحشه
باردارشدن زن صیغه‌ای

باردارشدن زن صیغه‌ای درغیاب شوهرش که هم در زندان بود و هم عقیم!