ایران16 / مذهبی / گوش کردن به موسقی در ماه محرم و صفر چه حکمی دارد؟
گوش کردن به موسقی در ماه محرم و صفر

گوش کردن به موسقی در ماه محرم و صفر چه حکمی دارد؟

گوش کردن به موسقی در ماه محرم و صفر

گوش کردن به آهنگ در ماه محرم و صفر چه حکمی دارد؟

پاسخ

اگر موسیقی لهوی باشد ، گوش دادن به آن حرام است ، چه در روزهای محرم باشد، چه در غیر روزهای محرم چون ماه محرم از ماه های حرام می باشد، ممکن است گناه آن در ماه محرم بیش تر باشد.

موسیقی بر دو قسم است:

موسیقى که به نظر عرف مردم، مطرب، و متناسب با مجالس لهو و لعب و عیاشی و عیش و نوش باشد.نواختن و گوش دادن به این قسم موسیقی و آهنگ حرام است.

موسیقى غیر مطرب و معمولى که انسان را به هیجان شهوانى وادار نمی‌کند؛ این قسم موسیقی حرام نیست.(1)

معنای لهو:

از نظر اصطلاح مراجع و فتوایی که در مورد لهو داده اند: عبارت است از سرگرمى و خوشگذرانى که غالباً انسان را از یاد خدا و آخرت غافل می سازد. منظور از مجالس لهو و لعب مجالسى است که براى عیاشى و هوس رانى و بی بند و بارى تشکیل شده است.

داغ خفن :   حرمت ابدی زن و شوهر جوان بخاطر جهل به احکام شرعی

به تعبیر دیگر:

به مجالسى گفته می شود که نزد عرف مؤمنان و متدیّنان مجلس گناه محسوب شود.

بنابراین هر موسیقی که انسان را از یاد خدا غافل کند و یا از حال عادی انسان را خارج کند و یا موسیقی باشد که معمولا در مجالس لهو از آن استفاده می شود، گوش دادن به این نوع موسیقی در هرجا که باشد ،حرام است.

تشیخص این که کدام موسیقی لهوی است و کدام موسیقی لهوی نیست، با عرف است . اگر از نظر عرف متدینان موسیقی لهوی و مطرب حساب شود ،حرام است.

منابع:

آیت الله خامنه ای، استفتاآت،سؤال 1127 و 1139

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی