واکنش مهراوه شریفی نیا به انتشار عکس های شخصی بی حجابش

مهرواه شریفی نیا,واکنش مهراوه شریفی نیا به انتشار عکس های شخصی بی حجابش

مهرواه شریفی نیا,واکنش به انتشار های شخصی بی حجابش

مهراوه شریفی نیا هنرمند مستعد و محبوب کشورمان با انتشار عکس و متن به شرح زیر ، نسبت به پخش تصاویر شخصی اش در فضای مجازی واکنش نشان داد.

مهرواه شریفی نیا,واکنش مهراوه شریفی نیا به انتشار عکس های شخصی بی حجابش

مهرواه شریفی نیا,واکنش مهراوه شریفی نیا به انتشار عکس های شخصی بی حجابش

اینستاگرام مهراوه شریفی نیا

متن کامل توضیحات مهراوه شریفی نیا

مهرواه شریفی نیا,واکنش مهراوه شریفی نیا به انتشار عکس های شخصی بی حجابش

مهرواه شریفی نیا,واکنش مهراوه شریفی نیا به انتشار عکس های شخصی بی حجابش

” کاش بیشتر مواظب قضاوت هایمان باشیم! “