اس ام اس های زیبای روزانه

پرتال قاره رتبه شماره یک تبلیغات و نیازمندی در ایران

پشت دریای دلم شهر یست که یک دوست درآن دارم، هرکجاهست،به هرفکر،به هرحال وبه

هرکار،عزیزاست خدایاتونگهدارش باش..

.

.

.

بگذاریدتامیتوانم بازی کنم چون فردابامن بازی خواهندکردکاش همیشه بچه بودم

.

.

.

من ازروییدن خارسردیواردانستم که ناکس کس نمیگرددازاین بالانشینی ها

.

.

.

دروغ دیواری است،که هرروزصبح آجرهایش رامی‌چینی!بَنای بی‌حواس من!دررافراموش کرده‌ای…

.

.

.

دوست دارم بدانم دوست داشتن راچگونه دوست داری تادوستت بدارم آنگونه که تودوست داری

.

.

.

تعمیرگاهی باید ساخت از اغوشت برای وقتهایی که حالم خراب است.

.

.

.
یادگاریم ازروزام چی بودبجزپوچی ودود
دودمیکنم سیگارمو این دنیاجای من نبود

.

.

.

بهانه ای برای سیگار های پشت سر هم ندارم…جز این که بگویم از کبریتم یک چوب بیشتر نمانده است…

.

.

.

روزگارعجیبیست!!!
من به تو معتادم …
تو مرا ترک میکنى …

.

.

.

یکی از فرق های انسان با خدا این است :
که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند
ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند.

.

.

.

دیگر چه فرقی می کند یک تنگ یا دریا؟
وقتی که یک ماهی دلش قلّاب می خواهد

.

.

.

هیچوقت به کسى که بهت اعتماد داره ، دروغ نگو
هیچوقت به کسى که بهت دروغ میگه ، اعتماد نکن…

.

.

.

وقتی شیری طعمه اش رابا امدن لاش خورها رهامیکند نشان ترس نیست بلکه باورش این است که دیگرطعمه اش ارزش خوردن ندارد.

.

.

.

میگفتندهرچه بگنددنمکش میزنن چه حالی بودم وقتی که سرخ شدم باخاطراتی که عمری درذهن داشتم ترشی شوردرست کردم

.

.

.

رفتی.رفتنت خنده را از من گرفت….وغرورم گریه را…من ماندم و پاییز و سیگار….

.

.

.

گشتم درپی دلی که باشدبادلم یار
خطاکردم درآن وقت
که راندم
همان لیلی دلی راکه میگشت
وآه بی حاصل دل

.

.

.

وقتى عرض زندگى دست من نیست،طولش را با سیگار کم میکنم!این رندانه ترین دهن کجى به سرنوشتی است که به آن محکومم

.

.

.
مرا به تختم ببندید… و سیگاری برایم روشن کنید
و تنهایم بگذارید! هر چقدر هم نالیدم
و فریاد زدم به سراغم نیایید
من دارم او را ترک میکنم

.

.

.

هوای تو از دود سیگار هم مضرتراست..!دود سیگار به سرفه ام می اندازد،هوای تو به گریه ام..

.

.

.

دیگرتمام شد….ارزوهایم راگذاشتم درون کوزه وبا ابش قرصهای اعصابم رامیخورم

.

.

.

روبراه نیستم..شیرین میزنم!مثل یک فنجان سیگار..مثل یک نخ قهوه!

.

.

.

°~° *به جای پاک کردن اشکهایتان,انهایی که باعث گریه تان میشوندراپاک کنید°~°

.

.

.

* اگه ازخواب پاشی ببینی کسی ک باتمام وجود دوستش داشتی برای همیشه رفته…
صبحونه چی میخوری؟؟؟!

.

.

.

* پشت یه کامیه نوشته:من ازاوناش نیستم که پشت ماشینم چیزی بنویسم

فقط افراد بالای هجده سال وارد شوند +18

فیلم جفت گیری اسب های تزئینی

فیلم رابطه جنسی +18 (کلیک نکنید)

اینستاگرام ما +18 فقط

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.