1

تخلفات تلویزیون از آرایش و رقص تا رابطه با نامحرم

تخلف‌های تلویزیون از آرایش و رقص تا حجاب و رابطه با نامحرم + جدول تفکیکی
شاخص‌های گزارش تخلفات تلویزیون «پوشش و حجاب»، «آرایش»، «نحوه تعامل و روابط افراد نامحرم»، «ناسزاگویی و الفاظ نامناسب»، «موسیقی‌های نامناسب و رقص»، «استفاده از خط و زبان بیگانه» است.

 شورای نظارت بر صداوسیما که چندی پیش تحلیلی را مبنی بر ضعف پرداختن به مقولات سبک زندگی در سریال‌های تلویزیونی در شش ماهه دوم سال 91 منتشر کرده بود، اکنون در گزارشی جدید، موارد تخلف را در تمامی برنامه‌های سیما اعلام و منتشر کرد.

شورای نظارت بر تلویزیون از میان موارد تخلفات، 8503 مورد تخلف را به شبکه یک، 7650 مورد را به شبکه دو سیما، 8461 مورد را به شبکه سه سیما و 8624 مورد تخلف را به شبکه تهران در برنامه‌های شش ماهه دوم سال 91 اختصاص داد.

یکی از مهم‌ترین مبناهای بررسی عملکرد سازمان صداوسیما، میزان تقید خروجی‌های برنامه‌ای سازمان به رعایت ضوابط رسانه‌ای و هنجارهای محتوایی است. مبنای این بررسی دستورالعمل «سیاست‌ها و ضوابط تولید، تأمین و پخش» است، که توسط سازمان صداوسیما تهیه و ابلاغ شده‌است.

شاخص‌های سبک زندگی در این گزارش «پوشش و حجاب»، «آرایش»، «نحوه تعامل و روابط افراد نامحرم»، «ناسزاگویی و الفاظ نامناسب»، «موسیقی‌های نامناسب و رقص»، «استفاده از خط و زبان بیگانه» است.

بازه زمانی مورد بررسی دردر شبکه دو نیز هر شبانه‌روز 8 ساعتِ پرمخاطب بوده‌است.

*** 8503 مورد تخلف شبکه یک

در این راستا گزارش «بررسی روندی شاخص‌های سبک زندگی در شبکه یک سیما در شش‌ماهه دوم سال 91» در شورای نظارت تهیه شده‌ است.

– نتایج
1. چنانچه در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد تخلفات شاخص‌های «آرایش» و «پوشش و حجاب» نسبت به دیگر شاخص‌ها بسیار زیاد است.

2. در بین گروه‌های برنامه‌سازی گروه‌های «تأمین‌برنامه» و «سریال‌های تلویزیونی» در خصوص هر شش شاخص بیشترین تخلفات را داشته‌اند.

3. در بین ساختارهای برنامه‌سازی بیشترین تعداد تخلفات تقریباً در همه شاخص‌ها مربوط به ساختارهای «نمایشی» و «خبر» بوده‌ است.

*** 7650 مورد تخلف شبکه دو سیما

http://iran16.com/wp-content/uploads/takhalof1.JPG

تخلفات مربوط به شاخص‌های سبک زندگی در شش‌ماهه دوم سال 91 در شبکه دو آورده شده‌است.

– نتایج:
1. تعداد تخلفات شاخص‌های «آرایش» و «پوشش و حجاب» نسبت به دیگر شاخص‌ها بسیار زیاد است.

2. در بین گروه‌های برنامه‌سازی گروه‌های «تأمین‌برنامه» و «کودک و نوجوان» در هر شش شاخص بیشترین تخلفات را داشته‌اند.

3. در بین ساختارهای برنامه‌سازی بیشترین تعداد تخلفات تقریباً در همه شاخص‌ها مربوط به ساختارهای «نمایشی» و «کودک و نوجوان» بوده‌است.

*** 8461 مورد تخلف شبکه سه

http://iran16.com/wp-content/uploads/takhalof2.JPG

تخلفات مربوط به شاخص‌های سبک زندگی در شش‌ماهه دوم سال 91 در شبکه سه آورده شده‌ است.

– نتایج:
1. تعداد تخلفات شاخص‌های «آرایش» و «پوشش و حجاب» نسبت به دیگر شاخص‌ها بسیار زیاد است.

2. در بین گروه‌های برنامه‌سازی گروه‌های «تأمین‌برنامه» و «سریال‌های تلویزیونی» در خصوص پنج شاخص بیشترین تخلفات را داشته‌اند.

3. در بین ساختارهای برنامه‌سازی بیشترین تعداد تخلفات تقریباً در اکثر شاخص‌ها مربوط به ساختارهای «نمایشی» و «ترکیبی» بوده‌است.

*** 8624 مورد تخلف شبکه تهران

http://iran16.com/wp-content/uploads/takhalof3.JPG

در جدول ذیل تخلفات مربوط به شاخص‌های سبک زندگی در شش‌ماهه دوم سال 91 در شبکه تهران آورده شده‌است.

– نتایج:
1.تعداد تخلفات شاخص‌ «آرایش» نسبت به دیگر شاخص‌ها بسیار زیاد است.

2.در بین گروه‌های برنامه‌سازی گروه‌های «تأمین‌برنامه» و «کودک و نوجوان» در خصوص هر شش شاخص بیشترین تخلفات را داشته‌اند.

3.در بین ساختارهای برنامه‌سازی بیشترین تعداد تخلفات تقریباً در همه شاخص‌ها مربوط به ساختارهای «نمایشی» و «کودک و نوجوان» بوده‌است.

منبع: isna.ir
لینک کوتاه : https://www.iran16.com/?p=4803
  • 399 بازدید

برچسب ها

ویدیوهای مشابه

ثبت دیدگاه