ایران16 / عکس بازیگران / عکس امیرهوشنگ بچه فخرالزمان و شازده ارسلان در «بانوی عمارت»
عکس امیرهوشنگ بچه فخرالزمان و شازده ارسلان در سریال «بانوی عمارت»

عکس امیرهوشنگ بچه فخرالزمان و شازده ارسلان در «بانوی عمارت»

امیرهوشنگ بچه فخرالزمان و شازده ارسلان

امیرهوشنگ بچه فخرالزمان و شازده ارسلان در سریال «»

مجله : امیر هوشنگ ، پسر شازده ارسلان از زن دوم خود یعنی فخرالزمان در سریال «بانوی عمارت» است که قرار است به زودی به دنیا بیاید و پس از به دنیا آمدن امیر هوشنگ فرزند شازده ارسلان  قاجار  ، عکسش در این پست قرار خواهد گرفت.

امیرهوشنگ در سریال «بانوی عمارت» نقش فرزند پسر فخرالزمان و شازده ارسلان را بر عهده دارد.

عکس امیرهوشنگ بچه فخرالزمان و شازده ارسلان در سریال «بانوی عمارت»

داغ خفن :   دختران لخت اوباما در آغوش پدر +(عکس)
درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم