ایران16 / اخبار / سیاسی / توهین وزیر بهداشت به درد دل پیرمرد برای فیزیوتراپی همسرش
بی ادبی وزیر بهداشت به پیرمردی برای فیزیوتراپی

توهین وزیر بهداشت به درد دل پیرمرد برای فیزیوتراپی همسرش

داغ خفن :   فیش حقوقی وزیر بهداشت منتشر شد +سند